header

O nas i Polityka prywatności

just plast 2

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą firmę oraz zakres jej działalności.

Od roku 2014 funkcjonujemy jako firma specjalizująca się w dostawie i montażu:

 • konstrukcji aluminiowych
 • okienno-drzwiowej ślusarki aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej (również przeciwpożarowej)
 • stolarki PCV okiennej i drzwiowej
 • zasłon okiennych
 • parapetów zewnętrznych i wewnętrznych

 

Jesteśmy firmą wyposażoną w profesjonalny sprzęt oraz wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem.
Z naszych usług korzystają min.:

-Wspólnoty mieszkaniowe
-Spółdzielnie mieszkaniowe
-oraz inne instytucje

Dzięki zastosowaniu materiałów od renomowanych i sprawdzonych dostawców, możemy zapewnić naszym Klientom gwarancję jakości i bezpieczeństwa wyrobów produkowanych zgodnie z wymogami norm i aprobat technicznych. Sprawdzone wielokrotnie konstrukcje i stosowanie rozwiązań systemowych pozwalają nam na dostarczenie produktu najwyższej jakości i realizacji najtrudniejszych zadań w swojej dziedzinie. Zrealizowane przez nas projekty prezentują najwyższy poziom technologiczny i profesjonalny montaż.

Proponujemy również zabudowy balkonów w systemie z aluminium, żaluzje elewacyjne i przeciwsłoneczne.

W naszej ofercie znajdują się również elementy ze stali lakierowanej proszkowo i kwasoodpornej, zadaszenia, ogrodzenia itp

W celu przybliżenia szczegółów technicznych, handlowych lub naszej pełnej oferty pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Warszawa dnia 24.05.2018 r.

 

 

 

 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w firmie P.T.H.U Just-plast2 Justyna Styś ul.M.Bohuszewiczówny 24b 03-665 Warszawa

 

 

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy tzw. RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

Realizując obowiązek wynikający z tego Rozporządzenia przekazuję podstawowe informacje dotyczące zakresu i celu przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Aby proces zarządzania był możliwy konieczne jest także przetwarzanie przez Firmę P.T.H.U Just-plast2 innych danych, w szczególności danych kontaktowych, które umożliwiają wzajemną komunikację.

 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w następujących celach:

 1. do przekazywania informacji koniecznych do wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze danych np. wystawiania faktur, prowadzenia korespondencji,
 2. dla celu ochrony żywotnych interesów osoby/firmy, której dotyczą lub innej osoby fizycznej np. realizacji awarii w lokalu, wykonywania usług remontowo-budowlanych, elektrycznych,, ślusarskich, stolarskich, okiennych, serwisu okien i drzwi ,usługi wykonania osłon okiennych itp. (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
 3. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę P.T.H.U Just-plast2 np. wysyłanie wezwań do zapłaty (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. przekazywania korespondencji w innych celach np. przesyłania newslettera, specjalnych ofert dla kontrahentów, w takim przypadku przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażanej zgody (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

Informacje o danych osobowych firma P.T.H.U Just-plast2 uzyskała bezpośrednio od każdej osoby/firmy, które te dane dotyczą lub innych dokumentów urzędowych.

Zgody na przetwarzanie przekazanych firmie P.T.H.U. Just-plast2  danych osobowych, które wyrazili Państwo przed wejściem w życie RODO pozostają w mocy. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jednakże będzie to skuteczne jedynie w zakresie w jakim przetwarzanie danych zależy od uzyskania zgody. Mówiąc prościej cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych – np. nazwy firmy, imienia i nazwiska, czy adresu korespondencyjnego spowoduje, że dane te nadal pozostaną w „systemie” i będą wykorzystywane do wysyłania zawiadomienia o fakturach, wezwań do zapłaty itp.

 

Poniżej przedstawiamy informacje, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 15 RODO, przy czym administrator danych zastrzega sobie możliwość sprostowania lub uzupełnienia informacji.

 

Administrator danych.

 

Administratorem danych osobowych w firmie P.T.H.U Just-plast2 jest Justyna Styś z siedzibą ul. M.Bohuszewiczówny 24 b 03-665 Warszawa, PL, NIP 526-233-78-00 e-mail : Justyna.stys@onet.pl

 

 

Kategorie danych osobowych

 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących danych osobowych:

a.1.              imię, nazwisko /nazwa firmy

 

a.2.              NIP

 

a.3.              adres zamieszkania /adres siedziby firmy

 

a.4.              adres korespondencyjny

 

a.5.              adres email

 

a.6.              numer telefonu

 

a.7.              numer i seria dowodów osobistych ( o ile został podany)

 

a.8.              PESEL (o ile został podany)

 

a.9.              nr konta bankowego

 

 

Cele przetwarzania

 

Celem dla którego są przetwarzanie przez Administratora dane osobowe, to prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją przez firmę P.T.H.U Just-plast2 spraw związanych z administrowaniem a w szczególności:

 

 1. wystawianie faktur, obsługa rozliczeń, procedur księgowych, kadrowo-płacowych i administracyjnych;
 2. realizacja usług komunikowania się z osobami/firmami, o których mowa w pkt 1), w tym przekazywanie informacji związanych z wykonywanymi usługami osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej oraz elektronicznych środków przekazu;
 3. wykorzystywanie systemów informatycznych w celu realizacji ww. czynności;
 4. przetwarzanie informacji i obsługa osób/firm, o których mowa w pkt 1).

 

Uprawnienia osób/firm, których dane osobowe są przetwarzane

 

Osoba/firma, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo w każdym czasie do:

 1. dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. odwołania zgody na przetwarzania danych osobowych, przy czym Administrator może przetwarzać dane osobowe, pomimo cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do:

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 

ochrony żywotnych interesów osoby/firmy, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią

 1. gdy przetwarzanie tych danych niezależnie od wyrażonej zgody ma oparcie w art. 6 ust.1 pkt. c, d, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679)

 

 

 

 

ZAKRES SPRAW W KTÓRYCH PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE

 

 

 1. Prowadzenie korespondencji
 2. Realizacja umów/ zleceń
 3. Wystawianie faktur
 4. Wysyłanie ofert handlowych
 5. Wysyłanie wycen/zapytań

 

 

 

 

 

Facebook